TwinWeld Sweden AB

Svetsmetoder

Svetsmetoder

TIG Svetsning: Förfinad Precision och Hållbara Resultat

TIG-svetsning, som står för ”Tungsten Inert Gas”, är en avancerad metod som utmärks av dess koncentrerade ljusbåge och noggrannhet. Denna metod innebär användning av en beständig elektrod av volfram eller volframlegering. Värmen genereras genom en kortslutning mellan det jordade arbetsstycket och den positivt laddade elektroden.

Svetsmetoder

MIG/MAG Svetning: Modern Teknologi för Kvalitativ Svetsning

MIG-svetsning, vilket står för ”Metal Inert Gas”, och MAG-svetsning, som står för ”Metal Active Gas”, utgör den vanligaste svetsmetoden inom en rad tillämpningar, inklusive reparationer av bilar och bilplåtar. En MIG/MAG-svets består av en strömkälla och ett matarverk, som kan vara antingen integrerade i en enhet eller separata. Genom matarverket förs en trådelektrod/rörelektrod fram genom ett slangpaket till en svetspistol. Dessutom krävs en gasflaska med skyddsgas för att skapa en skyddande atmosfär runt svetsbågen.

Svetsmetoder

Bevara Konsten av Svetsning med Avancerade Svetsverktyg

Svetsning är en konst som kräver skicklighet och precision, men tyvärr håller det på att försvinna i dagens industri. Manuell MIG-svetsning kräver både träning och fingerfärdighet, speciellt för de mest komplexa projekten. Men med bristen på kvalificerade svetsare och den ökande efterfrågan, blir automatiserade svetsverktyg allt viktigare för företag

Svetsmetoder

Plasmasvetsning: En Högpresterande Svetsmetod

Plasmasvetsning är en avancerad metod som liknar TIG-svetsning, men med några distinkta fördelar. En central skillnad är användningen av både en inre och en yttre gasdysa för att skapa och skydda ljusbågen.
I den inre dysan cirkulerar plasmagasen runt en centrerad elektrod av volfram. Samtidigt strömmar skyddsgasen genom den yttre dysan, vilket ger samma skyddsfunktion som vid TIG-svetsning.