TwinWeld Sweden AB

TIG

TwinWeld Sweden AB

TIG Svetsning: Förfinad Precision och Hållbara Resultat

TIG-svetsning, som står för ”Tungsten Inert Gas”, är en avancerad metod som utmärks av dess koncentrerade ljusbåge och noggrannhet. Denna metod innebär användning av en beständig elektrod av volfram eller volframlegering. Värmen genereras genom en kortslutning mellan det jordade arbetsstycket och den positivt laddade elektroden.

Vår TIG-svetsutrustning är kompakt men kraftfull, vilket möjliggör högpresterande svetsning i olika miljöer. Slangpaketet är försedd med en TIG-brännare, där operatören håller volframelektroden. Genom att trycka på en knapp och hålla elektroden några millimeter ovanför arbetsstycket, tänds ljusbågen. Denna tändning underlättas av högfrekvensströmmen som genereras av maskinen, vilket möjliggör en snabb och stabil tändning. Vid behov kan även skraptändning tillämpas.

Tillsatsmaterial tillförs manuellt till smältan när det är lämpligt. Genom denna metod förenas materialen och svetsningen byggs gradvis upp.

Det unika med TIG-svetsning är att elektroden inte förbrukas under processen, utan endast det grundläggande materialet och eventuella tillsatser smälter. Elektroden kyls kontinuerligt för att bibehålla dess temperatur under smältpunkten, ofta med vatten, vilket bidrar till dess långvarighet och ekonomi. För att skydda svetsfogen tillförs en skyddsgas, vanligtvis ren Argon. TIG-svetsning kan utföras med både lik- och växelström, och värmen genereras genom kortslutning mellan det jordade föremålet och arbetsstycket.

Vi erbjuder TIG-svetsprocedurer för en mängd olika material, inklusive Titan från 1 mm till 80 mm tjocklek, rostfritt 316L mellan 2-30 mm tjocklek, C276 mellan 2-30 mm, Cuni 90/10 (Koppar Nickel) mellan 2-10 mm, och 904L material mellan 2-20 mm. Dessutom har vi procedurer för Duplex-material mellan 2-7 mm, i enlighet med standarder som EN15614-5 och ASME IX. Med vår expertis och moderna utrustning kan vi leverera svetsningar av hög kvalitet och precision för olika industriella behov och projekt.